Algemene voorwaarden

 1. Algemene bepalingen
  1. Love Soul & Dance is een initiatief van Stichting Fris & Fruitig events en wordt gehouden op de Bijlen te Alphen aan den Rijn.
   E: info@lovesouldance.nl
   W: www.lovesouldance.nl 
  2. Love Soul & Dance heeft ten doel een muziekevenement te presenteren voor de doelgroep 18 jaar en ouder.
  3. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met Love Soul & Dance worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
  4. Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Den Haag bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.
 2. Annulering door bezoekers
  1. Eenmaal betaalde toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelnemer vrij om haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen.
  2. Bij annulering van een artiest kunnen kaarten niet worden geretourneerd. De organisatie zal trachten een vervangende, vergelijkbare artiest te programmeren.
  3. Het commercieel doorverkopen van tickets is niet toegestaan.
 3. Annulering door organisatie
  1. Minimumleeftijd is 18 jaar. Ook onder begeleiding is het voor mensen onder deze leeftijd niet toegestaan het evenement te bezoeken. Bij binnenkomst wordt mogelijk gevraagd om legitimatie. Zonder legitimatie bij twijfel geen toegang. De organisatie heeft altijd het laatste woord als u van het terrein wordt verwijderd.
  2. Bij het verlaten van het terrein is, zonder opnieuw aanschaffen van een entreebewijs, geen toegang meer mogelijk.
  3. (Huis)dieren zijn niet toegestaan.
  4. Bij annulering wegens Covid-19 tracht de organisatie een volledige restitutie van het entreebewijs binnen 6 weken na annulering. Betaalde service fee wordt niet vergoed.
 4. Aansprakelijkheid
  1. Deelname aan (de activiteiten gedurende) Love Soul & Dance geschiedt voor eigen rekening en risico.
  2. De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
 5. Privacy
  1. Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met Love Soul & Dance.
  2. Onze gegevensverwerkers onze privacyverklaring staan vermeld op onze website.
  3. Tijdens het evenement worden foto’s en video’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan Love Soul & Dance geeft de deelnemer te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.
 6. Veiligheid
  1. Bij alle activiteiten tijdens Love Soul & Dance staat de veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerkers en vrijwilligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Iedere deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.
  2. De organisatie van Love Soul & Dance behoudt zich het recht voor deelnemers van het evenement te verwijderen indien zij zich niet aan de huisregels houden.
  3. Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient zij deze te melden aan de organisatie en/of haar vrijwilligers.
  4. Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het evenement te melden bij de organisatie.
  5. De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerkers bekend is.
  6. Deelnemers gaan op een verstandige wijze om met alcohol.
  7. Het is niet toegestaan om (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, paraplu’s, zonnebrand, deodorant, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het evenemententerrein. De beveiliging heeft in deze altijd het laatste woord. Om het geheel enigszins soepel te laten verlopen is het raadzaam aanwijzingen en/of voorschriften van het ordepersoneel op te volgen. Bij binnenkomst wordt u gevisiteerd.
  8. Het dragen van kleding en/of accessoires met daarop racistische, nationalistische uitingen, uniformen, alsmede voetbal gerelateerde kleding is niet toegestaan.
 7. Veranderingen ten gevolge van Covid-19
  1. In geval of op grond van de gevolgen van een pandemie (zoals Covid-19) en/of maatregelen die (op grond daarvan) door of namens een overheidsinstantie
   worden geadviseerd of verplicht gesteld, kan Organisator op ieder moment de Huisregels aanpassen en/of (nadere) voorwaarden verbinden aan de toegang tot en/of deelname aan het evenement. In het geval van ingrijpende aanvullingen/wijzigingen in de voorwaarden om de Evenementenlocatie te betreden en/of in de Huisregels, doet Organisator haar best om de Bezoeker op voorhand te informeren. Organisator garandeert echter niet dat zij de Bezoeker tijdig op voorhand persoonlijk kan informeren.